Tagget med 2014

Eksamensregler

482 views 3. juni 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Bildeannotering i praksis

525 views 3. juni 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Basic formats

660 views 15. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 1 - ENGELSK

1.167 views 15. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 2 - ENGELSK

1.032 views 15. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 3 - ENGELSK

1.368 views 15. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Etienne Wenger - Community of practice

1.280 views 14. april 2015

This video is more than two years old. Etienne Wenger about community of practice

Etienne Wenger - Identity in social learning theory

738 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Etienne Wenger - Social learning

1.164 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

6 av 11 - Epidemiologi: Eksposisjon og utfall

1.383 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Begrepene "eksposisjon" og "utfall" henger sammen og blir forklart her. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

Bruk av lys i videoproduksjon

1.200 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.