Tagget med 2019

4 Den ideelle biblioteksjef

185 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

342 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

1.421 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Samtaler med skolebarn

384 views 6. august 2019

Lisbeth Kvarme forteller om hvordan man kan samtale med skolebarn, særlig de som er stille.

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

1.182 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Hvordan installere EndNote?

3.923 views 23. juli 2019

Informasjonsvideo om hvordan man som OsloMet-student installerer referanseverktøyet EndNote.

Teknologi og møter

260 views 5. juli 2019

Førsteamanuensis Einar Bakke snakker om hvordan den samme teknologien både kan være gode verktøy og forstyrrende elementer i kommunikasjon mellom mennesker.

Capitalizing vs Expensing

193 views 3. juli 2019

Associate Professor Einar Bakke explains and compaires the two close concepts of capitalizing and expensing.

Hvordan melde på dine ansatte til kurs?

182 views 21. juni 2019

Kort beskrivelse av hvordan man kan melde på sine ansatte til kurs.

Ethical Dilemmas and Considerations in Public Health

580 views 13. juni 2019

Associate Professor Dag Karterud talks about Ethical Dilemmas and Considerations in Public Health.

Safety Promotion and Injury Prevention

521 views 12. juni 2019

Managing Director at Norwefian Safety Forum, Eva J. Vaagland, talks about unintentional injuries and violence on a global level (videoen er på engelsk fordi den inngår i kurs knyttet til International Public Health).

Uredelighet i forskning

200 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.