Tagget med anne gerd granås

3 av 11 - Epidemiologi: Insidens og prevalens

1.863 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Forholdet mellom hyppighet og forekomst av sykdom i samfunnet. Insidens og prevalens er to svært sentrale begreper. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

4 av 11 - Epidemiologi: Bias and confounding

1.481 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Begrepene "bias" og "confounding" forklares. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

5 av 11 - Epidemiologi: Tallenes tale

1.112 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan får vi tall vi kan stole på? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

Studiedesign

1.103 views 14. april 2015

Video 1 av 2.

Risiko

646 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Utvikling av spørreskjema 2 av 2

646 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

2.877 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

2.477 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.998 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

1.983 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning - 2 av 2

2.186 views 10. april 2015

Hva er forskning - 1 av 2

3.031 views 10. april 2015