Tagget med samtaler

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

1.407 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Samtaler med skolebarn

383 views 6. august 2019

Lisbeth Kvarme forteller om hvordan man kan samtale med skolebarn, særlig de som er stille.

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

1.181 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.