Utfordringer på praksisstedet - med tegnspråktolk

Hva gjør du hvis du opplever utfordringer når du er i praksis? 

Karoline Kristiansen ved praksisadministrasjonen informerer.

Videoen uten tegnspråktolk: Utfordringer på praksisstedet