Utfordringer ved starten av studiet

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.