Utvekslingsopphold i Danmark

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Student Mirjam Berge Gregersen forteller opp sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Danmark.