SAMSVAR: Barn og unges digitale hverdag

Publisert 2019

Digitale verktøy tar oss rett inn i den kommersielle delen av nettet. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Hvordan lærer vi barna våre å forholde seg til det overstrømmende presset fra markedsaktørene. Og hvilken rolle har skolen i å lære barna digital kompetanse?

  1. Ingvild Straume fra SK, introduserer seminaret
  2. Dag Slettemeås, SIFO: Ung forbruker i en digital hverdag – et SIFO-perspektiv
  3. Thea Grav Rosenberg og Kamilla Knutsen Steinnes, SIFO: Generasjon Z, emojis og kommersielt innhold: Hva slags markedsføring får ungdom i sosiale medier?
  4. Bård Ketil Engen, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier: Digital dømmekraft i skole og lærerutdanning
  5. Karoline Tømte, Utdanningsdirektoratet: Barn og unges digitale dømmekraft – voksnes ansvar
  6. Spørsmål fra salen