Virksomhetsinternt mentoringprogram

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Soveig Svantesen snakker med Jennybeth Ekeland og Marja Lundell om virksomhetsinternt mentoringprogram.