Virksomhetsinternt mentoringprogram

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Soveig Svantesen snakker med Jennybeth Ekeland og Marja Lundell om virksomhetsinternt mentoringprogram.