Dokumenter om ansatte i Public 360

Informasjonsvideo om rutineendring av lagring av dokumenter om ansatte ved OsloMet.