Dokumenter om ansatte i Public 360

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer rutiner for lagring av dokumenter om ansatte ved OsloMet i Public 360.