Tagget med p360

Søking i Public 360

359 views 9. april 2019

Filmen forklarer hvordan du søker i Public 360

Innvilge et innsynskrav i Public 360

178 views 26. mars 2019

Alle kan, ifølge offentleglova, be om innsyn i OsloMet sine saksdokumenter. Her ser du hvordan du innvilger et innsynskrav i Public 360.

Tilpasning av skrivebord i Public 360

182 views 26. mars 2019

Opprettelse av eget skrivebord i Public 360 - hvordan opprette tilpassede grenseflater i Public 360 tilpasset dine arbeidsoppgaver.

Hvordan innvilge innsynskrav delvis i Public 360

271 views 26. mars 2019

Alle kan, ifølge offentleglova, be om innsyn i OsloMet sine saksdokumenter. Her ser du hvordan du delvis innvilger et innsynskrav i Public 360.

Hvordan avvise innsynskrav i Public 360

144 views 26. mars 2019

Alle kan, ifølge offentleglova, be om innsyn i OsloMet sine saksdokumenter. Her ser du hvordan du avviser et innsynskrav i Public 360.

Dokumenter om studenter i Public 360

524 views 7. februar 2019

Informasjonsvideo om rutineendring av lagring av dokumenter om studenter ved OsloMet.

Dokumenter om ansatte i Public 360

894 views 7. februar 2019

Informasjonsvideo om rutineendring av lagring av dokumenter om ansatte ved OsloMet.

Hvem har tilgang til dokumentene mine i Public 360

243 views 7. februar 2019

Visse dokumenter skal bare være tilgjengelige for utvalgte grupper. Lær hvordan du kan styre tilgangene på dokumentene dine i Public 360.

Sett på en stedfortreder i Public 360

174 views 7. februar 2019

Få andre til å følge opp Public 360 for deg når du er på reise, eller har ferie.

Hvordan unnta brev fra offentlighet i Public 360

238 views 7. februar 2019

Hvordan skjermer du dokumentene dine korrekt etter offentlighetsloven.

Få brevet ditt signert av leder - i Public 360

197 views 7. februar 2019

Hvordan få brevet ditt godkjent og signert av leder

Saker i Public 360

270 views 7. februar 2019

Hva er en sak og hvordan oppretter jeg den i Public 360