Dokumenter om studenter i Public 360

Informasjonsvideo om rutineendring av lagring av dokumenter om studenter ved OsloMet.