Fagportrett av Larry Young

Larry Young forteller om sin rolle i utviklingen av samfunnsarbeid og undervisning.

Fagportrettene er laget av Signe Sundt Rasmussen (intervju) og Bjørn Riiser (foto, lyd, redigering).