Tagget med sosialt arbeid

Skriveprosessen i følge Jan Storø

521 views 28. mai 2021

Denne videoen omtaler ulike måter å forberede seg på å skrive og grunnstrukturen i akademisk skriving, inkludert noen skriveøvelser. Videoen er et utdrag fra Jan Storøs bok: "Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid.

Maria

163 views 26. februar 2021

Maria vurderer å ta en master i sosialt arbeid.

Åpen dag: Sosialt arbeid

94 views 25. februar 2021

Nora forteller om hvordan det er på studiet Sosialt arbeid. Filmen er til Åpen dag 2021.