Gjennomføring av møte

Publisert 2019

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du bruker møte og utvalgsmodulen i møtet.

  1. Innledning
  2. Registrering av oppmøte
  3. Skrive og lage referat med vedtak