Hvordan knytte refleksjon til teori

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur