Møteforberedelse

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) presenterer hvordan du forbereder et møte i Møte- og utvalgsmodulen i Public 360.

1 - Innledning
2 - Hvordan få rollen som utvalgssekretær
3 - Få oversikt over saker som er meldt opp til utvalget og sjekk at det er ferdig behandlet
4 - Hvordan klargjøre oppmeldte saker til sakslisten - journalføring av dokumenter
5 - Journalfør alle oppmeldte saker på en gang
6 - Legg saker i riktig rekkefølge på sakslisten
7 - Produser komplett møteinnkalling/møtebok
8 - Registrering av habilitet
9 - Avslutning og kontaktinformasjon