PPU for yrkesfag

Lærer ved PPU for yrkesfag Ragnvald Holst-Larsen
forteller om hvordan digital undervisning brukes ved studiet.
Student Linda Borgen forteller om sine erfaringer.