Tagget med 2014

Eksamensregler

376 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

5/7 Digital historiefortelling konferanse 2014 - Hva forteller bildet?

636 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Carsten Ohlmann fra Hioa forteller oss dette. Han blir introdusert av Grete Jamissen. Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel Langfjord og Grete Jamissen. En konferanse for erfaringsdeling og faglig påfyll.

Bildeannotering i praksis

402 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Arbeidsplassen som utdanningsarena

372 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Forsker Grand Prix 2014

332 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: bacheloroppgaven

406 views 16. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: Hvordan ser fremtidens læringsarenaer ut?

566 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Ketil Arnesen om teknologi i undervisningen på HiST

501 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Basic formats

523 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

3/7 Digital historiefortelling - Om å skape den gode fortellingen

497 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Carsten Ohlmann presenterer Berit Hedemann fra NRK. Hun er journalist, radiodokumentarist, foredragsholder og forfatter. Her forteller hun om hvordan skape den gode fortellingen.Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel...

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 1

803 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 2

649 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.