Tagget med 2014

Action research

844 views 14. april 2015

This video is more than two years old.

1 av 11 - Epidemiologi: Legemiddelepidemiologi introduksjon

1.390 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Introduksjonsvideo til en rekke videorekke om epidemiologi.

2 av 11 - Epidemiologi: Epidemiologiske begreper

1.725 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video som forklarer sentrale epidemiologiske begreper. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

3 av 11 - Epidemiologi: Insidens og prevalens

2.235 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Forholdet mellom hyppighet og forekomst av sykdom i samfunnet. Insidens og prevalens er to svært sentrale begreper. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

4 av 11 - Epidemiologi: Bias and confounding

1.780 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Begrepene "bias" og "confounding" forklares. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

5 av 11 - Epidemiologi: Tallenes tale

1.222 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan får vi tall vi kan stole på? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

Cancer - introduction and terminology

609 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 5.

Cancer - epidemiologi

705 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 2 av 5.

Cancer - carcinogenesis

586 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 3 av 5.

Cancer - cancer approaches

488 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 4 av 5.

Cancer - examples

557 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 5 av 5.