Fagportrett av Njål Petter Svensson

Njål Petter Svensson forteller om sitt faglige engasjement i sosialt arbeid.

Fagportrettene er laget av Signe Sundt Rasmussen (intervju) og Bjørn Riiser (foto, lyd, redigering).