TKD - Teknologi, kunst og design

Knapper av melk

775 views 22. januar 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Veien til høyere utdanning

568 views 4. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom flere utdanninger på HiOA som ga en workshop på Elvebakken v.g.s

Mer om deriverbare funksjoner

358 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integreasjon ved substitusjon

345 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integrasjon

499 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 3.

Integrasjon

422 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 3.

Integrasjon

662 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 3.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 2

442 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 2

463 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1b

367 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1a

512 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Delvis integrasjon

398 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.