TKD - Teknologi, kunst og design

Knapper av melk

877 views 22. januar 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Mer om deriverbare funksjoner

429 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel..

1/2 Integrasjon ved substitusjon

459 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3/3 Integrasjon

558 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 3 av 3.

2/3 Integrasjon

497 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.. Video 2 av 3.

1/3 Integrasjon

749 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 3.

2/2 - Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 2

509 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video nr 2 av 2

Deriverbare funksjoner 2

504 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Deriverbare funksjoner 1b

430 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Deriverbare funksjoner 1a

551 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Delvis integrasjon

501 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 1

679 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video1 av 2