TKD - Teknologi, kunst og design

Knapper av melk

795 views 22. januar 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Veien til høyere utdanning

583 views 4. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom flere utdanninger på HiOA som ga en workshop på Elvebakken v.g.s

Mer om deriverbare funksjoner

370 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integreasjon ved substitusjon

356 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integrasjon

509 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 3.

Integrasjon

438 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 3.

Integrasjon

684 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 3.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 2

457 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 2

472 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1b

376 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1a

522 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Delvis integrasjon

409 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.