TKD - Teknologi, kunst og design

LO151 7 Datapath

469 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 Assembler

438 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

562 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

569 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

495 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

543 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 2 Tallsystemer

476 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1b Boolske funksjoner

508 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1a Boolsk algebra

537 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.