TKD - Teknologi, kunst og design

3 STUDENTER FRA ACIT (NY)

1.535 views 31. mars 2020

Tre studenter fra Anvenct datateknologi (ACIT) forteller om studiene sine.

3 STUDENTER FRA ACIT

213 views 19. mars 2020

Tre studenter om studiene sine. De studerer hver sin retning på studiet, Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT).

Universell utforming: 7 prinsipper

1.208 views 8. mars 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.

Universal Design - Principle 1 / Universell Utforming - Prinsipp 1

477 views 20. desember 2018

This video is more than two years old. Equitable Use. The design is useful and marketable to people with diverse abilities. Like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.

Universal Design - Principle 2 / Universell Utforming – Prinsipp 2

396 views 20. desember 2018

This video is more than two years old. Flexibility in Use. The design accommodates a wide range of individual preferences and abilities. Fleksibel i bruk. Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.

Universal Design - Principle 3/ Universell Utforming – Prinsipp 3

424 views 20. desember 2018

This video is more than two years old. Simple and Intuitive Use Use of the design is easy to understand, regardless of the user's experience, knowledge, language skills, or current concentration level. Enkel og intuitiv i bruk. Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller...

Universell utforming på nett

956 views 12. oktober 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ingeborg Tande Johnsen, interaksjonsdesigner med universell utforming, snakker om hvor viktig det er å tenke på universell utforming fra dag én ved design av tjenester og utfordringer ved ulike nettsider.

Universell utforming i praksis - 2/2

904 views 25. august 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Tidligere PPU-student ved Institutt for estetiske fag, Ihra Lill Tviberg Scharning, snakker om og viser hvordan universell utforming er en viktig faktor i hennes hverdag på høgskolen.

Universell utforming i praksis 1/2

883 views 20. mars 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 2. PPU student ved Institutt for estetiske fag, Ihra Lill Tviberg Scharning, snakker om hvordan universell utforming er en viktig faktor i hennes arbeid med kunst- og håndverksfaget.

Universal design: The-web-content-accessibility guidelines

616 views 10. mars 2017

This video is more than two years old.

Universal design: Use according to ISO

724 views 10. mars 2017

This video is more than two years old.

Universell utforming: Design og etikk

717 views 8. mars 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.