SAMSVAR: Arbeidsledige unge - merket for livet?

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Arbeidsledighet kan sette dype spor i enkeltmenneskers liv. Slike spor kan få konsekvenser for unges muligheter i arbeidslivet både på kort og lang sikt.

Norge har et omfattende apparat for å bistå unge som er, eller står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Oppskriften fra NAV er aktivitet, helst arbeidsrettet og eventuelt opplæring ved behov.

I dette SAMSVAR - seminaret spør vi:

  1. Hva mener arbeidsgivere om NAVs virkemidler?
  2. Hva er konsekvensene av å være ung og arbeidsledig?
  3. Hvordan kan man lykkes med arbeidsinkludering av utsatte unge

1 - Ordstyrer: Vilde Hoff Bernstrøm, forskningsleder AFI introduserer.

Innlegg:

2 - Christer Hyggen, forsker ved NOVA: Arbeidsgivere og deres holdninger til arbeidsmarkedstiltak – et eksperiment.

3 - Janikke S. Vedeler og Ida Tolgensbakk, forskere NOVA: Unge ledige: Hvordan opplever de NAV?

4 - Kjetil Frøyland, forsker AFI: Arbeidsinkludering av utsett ungdom – hva skal til?

Kommentatorer:

5 - Ane Marit Stø, Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV

6 - Liv Sannes, Avdelingsnestleder LO

7 - Camilla Huggins Aase, Interessepolitisk rådgiver, Norges Handikapforbund

8 - Spørsmål fra salen