Alltid parat - Lagring av dokumenter i Public 360

Hva lagres i Public 360 og hvorfor vi må ha et eget system for saksbehandling og lagring av en viss type dokumentasjon ved OsloMet.