Få brevet ditt signert av leder - i Public 360

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du får brevet ditt godkjent og signert av leder.

1 - Hva er elektronisk godkjenning
2 - Hvordan sende til godkjenning
3 - Jeg har sendt til godkjenning, men skulle gjerne gjort endringer. Hva gjør jeg?
4 - Hvordan ser jeg at leder har godkjent brevet mitt