Mindful Movements (kortversjon)

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Videoen viser ti øvelser i Mindful Movements. Seeren kan gjøre egne bevegelser parallelt med videoen.