Send brevet ditt til mottaker i Public 360

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du sender brevet til mottaker ved å ekspedere det i Public 360.