Tagget med etikk

Hensyn til personer

227 views 3. juni 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva slags etiske hensyn man må ta til personer når man forsker.

Hva er forskningsetikk?

439 views 3. juni 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva som ligger i begrepet forskningsetikk.

Verdighet

3.051 views 1. oktober 2018

This video is more than two years old. Forsker og post doc Anne Kari Tolo Heggestad tar for seg verdighetsbegrepet innenfor sykepleie og etikk.

Universell utforming: Design og etikk

804 views 8. mars 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.