Tagget med startpakka

Kontakt med andre studenter

1.082 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.

Forskjeller i skolesystemer

1.147 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

1.211 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Søketeknikk: feltsøk

1.937 views 2. mai 2017

Søketeknikk: trunkering

2.244 views 2. mai 2017

Fra tema til gode søkeord

2.556 views 2. mai 2017

Henvisning i tekst

6.361 views 28. april 2017

Kort video om hvordan man henviser til kilder i en tekst.

Hva er en kildehenvisning?

4.691 views 28. april 2017

Kort video om kildehenvisning for dem som jobber med tekst.

Velkommen

1.853 views 25. april 2017

Bachelorstudent i medier og kommunikasjon, Emilie Kalsnæs, ønsker velkommen til startpakka som er et nettkurs for deg som er ny student. Startpakka lanseres i juni 2017.

Å komme i gang med skriving

3.527 views 25. april 2017

Koordinator og rådgiver ved Studieverkstedet, Ingunn Nilsen, gir tips og triks for hvordan man skal komme lettere i gang med å skrive.

Å skaffe seg kunnskap

2.046 views 25. april 2017

Førsteamanuensis Line Christoffersen snakker om forskjellige typer kunnskap.

Hva var utfordrende med praksis?

1.174 views 25. april 2017

Olena Zhuk er sykepleierstudent ved HiOA, hun er fra Ukraina og har norsk som andrespråk.