SAMSVAR-spesial: Oslo - en god by å bli eldre i?

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Første del av en debattserie om utviklingen av en aldersvennlig by. Den er arrangert av HiOA i samarbeid med Oslo kommune, og handler om byliv, nærmiljø, fysisk aktivitet og uteområder. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi:

  • Hvordan skaper vi gode byrom som seniorer føler seg hjemme i?
  • Hva innebærer det å skape aldersvennlige byrom i praksis? 
  • Tar man bare hensyn til de funksjonsfriske og kjøpesterke når byrommene utvikles?

Innledninger:

1 - Curt Rice  – Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
2 - Inga Marte Torkildsen (SV) – Byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo     kommune

3 - Ordstyrer: Odd Grann introduserer debatten.

De faglige bidragene:

4 - Guri Mette Vestby, Forsker ved NIBR: Seniortråkk: Hva er eldre opptatt av i eget nærmiljø og i byen? - 
5 - Ingar Brattbakk og Aina Landsverk Hagen, Forskere ved Afi: Hvem er byens uterom for?

Kommentarer:

6 - Byråd Inga Marte Torkildsen (SV), Oslo kommune
7 - Ole A. Hansen, medlem av Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser
8 - Wenche Hansggaard, leder av Det sentrale eldrerådet i Oslo.
9 - Anne Berit Rafoss, prosjektleder for «Aldersvennlig by»

10 - Spørmål fra salen