FilMet

Autism and Non-social Stimuli

189 views 19. august 2019

Professor Svein Eikeseth at OsloMet talks about a study published in the Nature Journal Scientific Report, about autism and non-social stimuli.

Etikk og digitalisering

81 views 16. august 2019

Laurence Habib snakker om etikk og digitalisering.

LSU: Fag og utfordringer

86 views 16. august 2019

2 studenter ved Barnehagelærerutdanningen forteller om faget LSU og hva som var utfordrende. Ansvarlig for filmen er Gabi Hurlen og Studieleder ved BLU, Unn Christin Håvie.

LSU: En god leder

74 views 16. august 2019

2 studenter ved Barnehagelærerutdanningen forteller om faget LSU og hvordan det har hjulpet dem til å bli gode ledere. Ansvarlig for filmen er Gabi Hurlen og Studieleder ved BLU, Unn Christin Håvie.

3 Offentlighet og møteplass

93 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

79 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

119 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

84 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

79 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

195 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

477 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Samtaler med skolebarn

335 views 6. august 2019

Lisbeth Kvarme forteller om hvordan man kan samtale med skolebarn, særlig de som er stille.