Lisa Waller-Amplifying Indigenous news: A digital intervention

246 views 22. januar 2019

Presentation by Dr Lisa Waller, Associate Professor in the School of Communication and Creative Arts, Deakin University. Moderator: Oscar Westlund, professor, Department of Journalism and Media Studies, OsloMet - Oslo Metropolitan University.

Rodrigo Zamith-Algorithms and Automation in Newswork: Toward a research agenda for understanding...

267 views 22. januar 2019

Presentation by Rodrigo Zamith, Assistant Professor in the Journalism Department at the University of Massachusetts Amherst Moderator: Oscar Westlund, professor, Department of Journalism and Media Studies, OsloMet - Oslo Metropolitan University

Dr. Admire Mare, Senior Lecturer.mp4

198 views 22. januar 2019

Analytics-driven Journalism in Resource Constrained Newsroom Contexts: Lessons from Zimbabwe, Namibia, South Africa and Kenya Presentation by Dr. Admire Mare, Senior Lecturer, Namibia University of Science and Technology. Moderator: Oscar Westlund, Professor, Department of Journalism and Media Studies, OsloMet - Oslo Metropolitan University

Digital Journalism.mp4

139 views 22. januar 2019

Fake news, false alarms and the future of social science research: mobile and digital communication in contemporary society Presentation by Dr. Rich Ling, Shaw Foundation Professor of Media Technology, at Nanyang Technological University, Singapore

Elisabeth Saad-Contemporary journalism in an exchanging arena

293 views 21. januar 2019

Contemporary journalism in an exchanging arena: innovation and management as essential research basics Presentation by Elisabeth Saad, researcher and consultant in digital communications and media, senior lecturer and professor at the School of Communications and Arts at USP - University of Sao Paulo, Brazil

Norskkurs for internasjonalt ansatte ved OsloMet - Norwegian language courses for international...

388 views 14. januar 2019

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr språkkurs for internasjonalt ansatte ved OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/spraktilbud-ansatte Unit for Academic Langugage and Practice offers language courses for international staff at OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/en/language-training-employees

Universal Design - Principle 3/ Universell Utforming – Prinsipp 3

380 views 20. desember 2018

Simple and Intuitive Use Use of the design is easy to understand, regardless of the user's experience, knowledge, language skills, or current concentration level. Enkel og intuitiv i bruk. Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

Universal Design - Principle 1 / Universell Utforming - Prinsipp 1

422 views 20. desember 2018

Equitable Use. The design is useful and marketable to people with diverse abilities. Like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.

Universal Design - Principle 2 / Universell Utforming – Prinsipp 2

356 views 20. desember 2018

Flexibility in Use. The design accommodates a wide range of individual preferences and abilities. Fleksibel i bruk. Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.

Tverrfaglig samarbeid M. Tørstad

2.110 views 18. desember 2018

Klinisk pedagog og familieterapeut Marit Tørstad forteller om sitt arbeid som koordinator for tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge i Lørenskog kommune. Hun belyser hvorfor det er viktig med tverrfaglig samarbeid.

1/2 Ungdom "nå til dags"

2.528 views 18. desember 2018

Video 1 av 2. Forsker II ved NOVA, Mira Aaboen Sletten, forteller om dagens ungdom og fortellinger/perspektiver som finnes om ungdom blant forskere og i samfunnsdebatten.

2/2 Ungdom "nå til dags"

2.315 views 18. desember 2018

Video 2 av 2. Forsker II ved NOVA, Mira Aaboen Sletten, forteller om dagens ungdom og fortellinger/perspektiver som finnes om ungdom blant forskere og i samfunnsdebatten.