Tagget med ub veiledning

Hvordan lære seg pensum

1.174 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

1.108 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

1.296 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Kontakt med andre studenter

1.000 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.

Forskjeller i skolesystemer

1.058 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

1.137 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Søketeknikk: feltsøk

1.808 views 2. mai 2017

Søketeknikk: trunkering

2.040 views 2. mai 2017

Fra tema til gode søkeord

2.386 views 2. mai 2017

Henvisning i tekst

6.012 views 28. april 2017

Kort video om hvordan man henviser til kilder i en tekst.

Hva er en kildehenvisning?

4.383 views 28. april 2017

Kort video om kildehenvisning for dem som jobber med tekst.

Å komme i gang med skriving

3.304 views 25. april 2017

Koordinator og rådgiver ved Studieverkstedet, Ingunn Nilsen, gir tips og triks for hvordan man skal komme lettere i gang med å skrive.