Tagget med ub veiledning

Hvordan lære seg pensum

1.327 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

1.249 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

1.434 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Kontakt med andre studenter

1.135 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.

Forskjeller i skolesystemer

1.211 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

1.269 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Søketeknikk: feltsøk

2.024 views 2. mai 2017

Søketeknikk: trunkering

2.359 views 2. mai 2017

Fra tema til gode søkeord

2.663 views 2. mai 2017

Henvisning i tekst

6.669 views 28. april 2017

Kort video om hvordan man henviser til kilder i en tekst.

Hva er en kildehenvisning?

4.930 views 28. april 2017

Kort video om kildehenvisning for dem som jobber med tekst.

Å komme i gang med skriving

3.658 views 25. april 2017

Koordinator og rådgiver ved Studieverkstedet, Ingunn Nilsen, gir tips og triks for hvordan man skal komme lettere i gang med å skrive.