TKD - Teknologi, kunst og design

Integrasjon ved substitusjon 2

391 views 9. april 2015

Delbrøkoppspalting 3

359 views 9. april 2015

Video 2 av 2.

Delbrøkoppspalting 3

562 views 9. april 2015

Video 1 av 2.

Delbrøkoppspalting

426 views 9. april 2015

Video 1 av 2.

Delbrøkoppspalting

388 views 9. april 2015

Video 2 av 2.

Principle 1, with english audio description

149 views 23. januar 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-1

Principle 1, norsk forklarende tale

152 views 23. januar 2019

Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-1

Prinsipp 2 - med norsk tale

160 views 22. januar 2019

Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-2

Principle 2, with english audio description

155 views 22. januar 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-2

Prinsipp 3 med norsk forklarende tale

152 views 22. januar 2019

Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-3

Principle 3, with english audio description

158 views 22. januar 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-3