FilMet

Analyse av koronaprøver

239 views 23. november 2020

Studenter på bioingeniørutdanningen lærer hvordan man analyserer Covid-19-prøver.

VideoChat - Enkle grep

1.081 views 14. april 2020

Her demonstreres noen enkle grep for å proffe opp en videoChat. Det handler om lyssetting og komposisjon.

FilMet - OsloMets åpne videoarkiv

528 views 13. februar 2020

Hva er FilMet, hvordan fungerer det og hvordan kan ansatte ved OsloMet publisere videoer der?

Nina Waaler - Hilsen til nye ansatte

13 views 18. juni 2021

Fungerende rektor Nina Waaler ønsker nye ansatte velkommen til OsloMet

Aterosklerose

25 views 15. juni 2021

Del 3/3 i avsnittet om sirkulasjonsforstyrrelser. Undervisningsfilm i sykdomslære (Bachelornivå)

Aterosklerose: diagnostikk og etiologi

24 views 15. juni 2021

Del 2/3 i avsnittet om sirkulasjonsforstyrrelser. Undervisningsfilm i sykdomslære (Bachelornivå)

Kjønnsmangfold i skolen

72 views 10. juni 2021

Hvilke føringer gir den nye læreplanen fra 2020 for undervisning om kjønn? Peker de i retning av at skolen skal bidra til økt kjønnsmangfold? Åse Røthing, professor ved seksjon for mangfoldsstudier ved OsloMet, drøfter utfordringer og muligheter ved læreplanens føringer på dette området. I 2020 kom hennes bok 'Mangfoldskompetanse og kritisk...

Sirkulasjonsforstyrrelser

24 views 9. juni 2021

Del 1/3 i avsnittet om sirkulasjonsforstyrrelser. Undervisningsfilm i sykdomslære (Bachelornivå).

Toleransevindu

20 views 9. juni 2021

Videoen er laget av Ragna Rygh Svela og inngår i det digitale læreverket Psykisk helse i tolkeyrket publisert på Bokskapet.

Hjelpeløshet og mangel på kontroll i tolkeyrket

18 views 9. juni 2021

Videoen er laget av Ragna Rygh Svela og inngår i det digitale læreverket Psykisk helse i tolkeyrket publisert på Bokskapet.

Lungekreft: Behandling

26 views 8. juni 2021

Lungekreft: Diagnose og funn

26 views 8. juni 2021

Laget for bachelorstudenter ved fakultet for helsevitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet.