FilMet

Åpen dag: Medier og kommunikasjon

65 views 3. mars 2021

Ida forteller om hvordan det er å gå på studiet medier og kommunikasjon.

Åpen dag: Sykepleie

154 views 3. mars 2021

Sykepleierstudentene Viljar, Catharina og Jawahir gir oss et innblikk i hvordan det er å studere sykepleie på OsloMet.

Åpen dag: Tegnspråk og tolking

138 views 2. mars 2021

Universitetslektor Beate, forteller hva det innebærer å studere tegnspråk og tolkning.

Åpen dag: Pedagogikk

96 views 2. mars 2021

Lise og Emilie underviser i pedagogikk ved OsloMet, og forteller om ulike perspektiver på hva man jobber med på lærerutdanningen.

Anne

64 views 2. mars 2021

Anne studerer ACIT og skriver masteroppgave om universell utforming.

Åpen dag: Utviklingsstudier

158 views 2. mars 2021

Video som representerer studiet Utviklingsstudier. Vilde og Mahira forteller. Videoen er til Åpen dag 2021.

Åpen dag: Bioingenior

53 views 2. mars 2021

Video som presenterer bioingeniør-studiet på OsloMet. Videoen er til Åpen dag 2021.

Grunnskolelærer – noe for meg?

86 views 2. mars 2021

Studieleder Janne Herseth, forteller om Grunnnskolelærerutdanningen: - trinn 1–7 og - trinn 5–10.

Marianne

1.062 views 2. mars 2021

Marianne tar en master i Energi og miljø i bygg - siviliingeniør og reflekterer rundt viktigheten av mastergrad.

Åpen dag: Barnehagelærer

118 views 1. mars 2021

Tove Lafton snakker om barnehagelærerutdanningen

Åpen dag: Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

56 views 1. mars 2021

Pål snakker om studiet Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Åpen dag: IT-studier ved OsloMet

183 views 1. mars 2021

Linda, Andrea og Sheimaa forteller om IT-studiene ved OsloMet. Filmen er til Åpen dag.