FilMet

Enkelt og utvidet forlik i glass

67 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi utfører enkelt og utvidet forlik i glass

RhD typing

67 views 29. juni 2020

Viser utførelse av Rh(D)-typing i glass.

Antistoffscreening

61 views 29. juni 2020

Viser antistoffscreening og om fibrin som feilkilde på gelkort.

Antistoffindentifisering - flere antistoffer

47 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi går frem for å identifisere flere antistoffer ved hjelp av et antigram

Antistoffidentifikasjon - introduksjon av skjema

57 views 29. juni 2020

Viser introduksjon til hva et antigram er og forklaring av hvordan vi bruker et antigram.

Saba Bebawi: Understanding Data Journalism in Investigative Reporting in the Arab World

56 views 25. juni 2020

Saba Bebawi: Understanding Data Journalism in Investigative Reporting in the Arab World "Understanding Data Journalism in Investigative Reporting in the Arab World". Saba Bebawi er professor ved University of Technology Sydney.

Avslutning - Utviklingsstudie Simon Pahle

162 views 4. juni 2020

Avslutningsseremoni: Bachelorstudenter 2017-2020 Simon Pahle

Avslutning - Utviklingsstudie Kristen Nordhaug

156 views 4. juni 2020

Avslutningsseremoni: Bachelorstudenter 2017-2020 Kristen Nordhaug

Avslutning - Utviklingsstudie Anne Waldrop

157 views 4. juni 2020

Avslutningsseremoni: Bachelorstudenter 2017-2020 Anne Waldrop

Avslutning - Utviklingsstudie - Hilde Arntsen

169 views 4. juni 2020

Avslutningsseremoni: Bachelorstudenter 2017-2020 Hilde Arntsen

TKD AVSLUTNING - hilsen fra dekan og studentrådsleder

268 views 3. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for TKD i 2020. Dekan Thodesen og studentrådsleder Hudtwalcker hilser.

Avslutning - IT Master (MAUU)

123 views 3. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for informasjonsteknologi i 2020.