FilMet

Endringsprosesser

15 views 4. august 2020

I denne filmen forteller Kari Annette Os om hvordan man kan gå frem for å identifisere interessenter som et ledd ev et utviklingsprosjekt. Videre fremhever hun viktigheten av å kartlegge arbeidsprosessen som skal endres.

Hva vil du evaluere?

16 views 4. august 2020

Skal du evaluere noe? Da må du først være helt klar på hva du vil evaluere, hvilket spørsmål du vil ha svar på og hvilket utfall det er du er interessert i. Sidsel Sverdrup snakker her om tydeliggjøring.

Evaluering og anbefaling

13 views 4. august 2020

En sentral del av en evaluering er resultatet av evalueringen. Sidsel Sverdrup fremhever i denne filmen det å gi en anbefaling etter å ha foretatt evalueringen.

Suksessfaktorer i endringsarbeid

19 views 4. august 2020

I denne filmen forteller Laila Bjerke om hva hun ser som suksessfaktorer ved endringsarbeid. Involvering, ledelse, refleksjon og tid er noen av nøklene.

Samarbeid og videreutdanning

19 views 4. august 2020

Over 100 ansatte fra Ahus har gjennom årene tatt en videreutdanning i kunnskapsbasert praksis ved OsloMet. Heidi Ness Johnsen mener at samarbeidet mellom OsloMet og Ahus har vært utbytterikt.

Når skal man utføre håndhygiene

7.889 views 3. juli 2020

I denne filmen forklares det når man bør utføre håndhygiene.

Hånddesinfeksjon

7.902 views 3. juli 2020

I denne filmen vises korrekt utført hånddesinfeksjon, med forklarende tekst.

Håndvask

7.937 views 3. juli 2020

I denne filmen vises korrekt utført håndvask, med forklarende tekst.

Hvordan smitte sprer seg

8.103 views 3. juli 2020

Universitetslektor Ida Hellum Sandbekken viser gjennom animasjoner og forteller hvordan smitte kan spre seg via dråpe- og kontaktsmitte.

Søketeknikk: Frasesøk

51 views 2. juli 2020

Frasesøk kort fortalt.

Bekreftelsestendens

64 views 2. juli 2020

Forklarer kort hvordan bekreftelsestendensen (confirmation bias) påvirker deg.

Enkelt forlik i glass

42 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi utfører enkelt forlik i glass.