William Sullivan - The Power of Integrated Learning

447 views 26. oktober 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Åpen forelesning med William Sullivan. Sullivan tar utgangspunkt i sin nyeste bok "The Power of Integrated Learning"

Velferdsteknologi

977 views 22. september 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Lærer og sivilingeniør i elektro Veslemøy Tyssø i kort samtale med student og sykepleier Siv Linnerud om studiet "velferdsteknologi".

Klassiske massasjegrep utført på arm

1.416 views 19. september 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Introduksjon til massasje

1.422 views 19. september 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Introduksjon til massasje - En samtale om profesjonell berøring.

Pétrissage og tapotement i klassisk massasje

1.333 views 19. september 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Demonstrasjon av pétrissage og tapotement i klassisk massasje

Effleurage og knadninger i klassisk massasje

1.693 views 19. september 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Demonstrasjon av effleurage og knadninger i klassisk massasje

Mindful Movements (kortversjon)

445 views 12. september 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Videoen viser ti øvelser i Mindful Movements. Seeren kan gjøre egne bevegelser parallelt med videoen.

Studentparlamentet: Digitalisering og tillitsvalgtkonferansen 2016

415 views 8. september 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Studentparlamentet om digitalisering og tillitsvalgtkonferansen i oktober 2016.

Studentparlamentet: Pedagogisk merittering

496 views 8. september 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Studentparlamentet støtter digitalisering og ønsker pedagogisk merittering for lærere som deltar i utviklingsarbeidet.

Mindful Movements

766 views 6. september 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Jannicke Heyerdahl-Larsen og Kari Margrethe Kepple viser og forklarer ti øvelser i Mindful Movements som de har hentet fra Thich Nhat Hanhs Plum Village.

Lunsjpåfyll: meråpent bibliotek

651 views 1. september 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. 1 - Daværende Læringssenter og bibliotek ved HiOA har fra høsten 2016 meråpent tilbud for sine studenter og tilsatte. Lederen ved Biblioteket P48, Anne-Berit Gregersen, snakket om hvordan de jobbet for å få det på plass og om forventningene til et meråpent bibliotek på Høgskolen i Oslo og Akershus....

Organisasjonslæring -likestilling og mangfold

589 views 19. august 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Mette Vaagan Slaatten snakker om likestilling og mangfold i organisasjonslæring. Videoen retter seg mot deltakerene i kurset "Likestilling og mangfold" der to barnehager i bydel Nordre Aker deltar.