GFU - Grunnskole og Faglærerutdanning

Forskningsetikkens historie

664 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hvorfor det er viktig å vite om forskningsetikkens historie.

Forskningsetiske normer

706 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskningsetiske normer.

Forskningetiske retningslinjer

341 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.

Forskning, samfunn og etikk

558 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om NESH sine retningslinger.

Hensyn til personer

444 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva slags etiske hensyn man må ta til personer når man forsker.

Hva er forskningsetikk?

917 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva som ligger i begrepet forskningsetikk.

Lunsjpåfyll: Å skape behov for skriving

441 views 1. februar 2019

Publisert 2019 Førsteamanuensis Tuva Bjørkvold har fulgt en 7. klasse gjennom deres egne forskningsprosjekt. Å jobbe med uhåndterlige data er velkjent for en forsker. For disse elevene var det ikke annerledes.

RLE fagvalgsvideo

702 views 23. oktober 2018

Publisert 2018 Videoen gir et innblikk i RLE-faget ved lærerudanningen.

Hvordan skrive analytiske tekster?

1.096 views 7. september 2018

Publisert 2018 Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

760 views 7. mars 2018

Publisert 2018 Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

Naturfag på lærerutdanningen

1.057 views 7. november 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget Naturfag på grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.

Kroppsøving på lærerutdanningen

1.026 views 7. november 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget i kroppsøving på grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.