Tagget med mester-svenn

Uredelighet i forskning

193 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.

Forskningsformidling

234 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om viktigheten av forskningsformidling.

Lov om forskningsetikk

193 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om forskningsetikk.

Internettforskning

201 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om internettforskning.

Forskersamfunnet

220 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskersamfunnet og forholdet mellom student og veileder.

Forskningsetikkens historie

210 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hvorfor det er viktig å vite om forskningsetikkens historie.

Forskningsetiske normer

212 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskningsetiske normer.

Forskningetiske retningslinjer

138 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.

Forksning, samfunn og etikk

193 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om NESH sine retningslinger.

Hensyn til personer

172 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva slags etiske hensyn man må ta til personer når man forsker.

Hva er forskningsetikk?

318 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva som ligger i begrepet forskningsetikk.