UB - Universitetsbiblioteket

Hvorfor bruker vi og viser til kilder?

5.087 views 9. mai 2017

En bibliotekar og en student forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvorfor bruke og vise til kilder

1.543 views 9. mai 2017

En bibliotekar forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvordan lære seg pensum

1.174 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

1.108 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

1.297 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Forskjeller i skolesystemer

1.058 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

1.139 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Fra tema til gode søkeord

2.387 views 2. mai 2017

Hva er en kilde?

3.133 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.

Hvorfor skal vi henvise til kilder?

840 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Informasjon om hvorfor det er viktig å henvise til kilder.

Å referere til kilder

1.393 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Informasjon om hvordan man referer til kilder i høyere utdanning.

Hva er plagiat?

3.959 views 1. juli 2016

Informasjon om plagiat, hva som defineres som plagiat, og konsekvenser hvis man blir tatt for plagiat.